[Series về con bobo]-P4- hướng dẫn cách nuôi bobo mùa mưa – GuuBetta (Chia sẻ sở thích cá Betta)– Do mùa mưa rất ít nắng nên để nuôi bobo thành công cần thay hồ thủy sinh bằng hồ thủy tinh hoặc có đèn cho hồ thủy sinh ánh sáng như ánh sáng mặt trời (cường độ ánh sáng 65000k) – Nuôi bằng ốc táo để vệ sinh chất thải trong bể khi có xác bìm bịp để tránh làm ô nhiễm nguồn nước, còn nuôi ốc táo cho người chơi thủy sinh (giá ốc táo trung bình 10k / 1con) sẽ làm thức ăn cho ốc táo và có thêm bèo để làm bể nuôi hoặc bán

Back To Top