[Review Phim] Trận Pháp Lấy 1 Địch Trăm Nổi Tiếng Thời Tam Quốc – Bát Quái Trận Gia Cát LượngTổng Hợp Phim Kinh Điển Trung Quốc | Đánh giá Phim Đại Chiến Chiến Bích 1 Phim dựa trên trận chiến Xích Bích lịch sử nổi tiếng vào cuối thời nhà Hán, Hán Hiến Đế chỉ là một vị vua bù nhìn. Khi đó, Trung Quốc đang bị chia cắt, phía Tây có Thục của chú là Lưu Bị, phía Nam có Đông Ngô của Tôn Quyền. Tào Tháo nắm binh quyền và thao túng vị vua trẻ. Mặc dù do dự và không muốn trừng phạt chú mình, nhưng Hán đế đành bất lực để Tào Tháo đem 100.000 quân tấn công Lưu Bị, lúc này đang sống trên đất của Lưu Bưu, trấn thủ Kinh Châu, ở Phàn Thành. ► Đăng ký ngay: Tag: #daichienxichbich #tamquoc #tamquocdiennghia #cuongphimreview #reviewphim #phimhay #phimchieurap #phimcotrang.

Đọc ngay  Florentino Và Mẹo ít người biết | Nếu muốn múa mượt Hãy xem Video Này | Liên Quân Mobile
Back To Top