Người Ta Nói Nó Không Thể Chìm || Hướng Dẫn Toàn Diện Về Thảm Kịch Đắm Tàu TitanicRMS Titanic được các nhà chế tạo tuyên bố là “thực tế không thể chìm”. Nhưng tất cả chúng ta đều biết kết thúc của câu chuyện. Những lý do cho thảm kịch xảy ra 100 năm trước là gì? Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một chuỗi thất bại dẫn đến thảm họa? Cuộc tìm kiếm câu trả lời về con tàu Titanic vẫn đang diễn ra. Đây là một bộ phim tài liệu sẽ làm sáng tỏ về vụ đắm tàu ​​lớn nhất trong lịch sử. Music of Epidemic Sound Các nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, ghi âm, …) Đăng ký Enghtening.

Đọc ngay  Hướng dẫn chăm sóc người bị nhiễm Covid tại nhà từ nhẹ,trung bình,nặng đảm bảo sống sót 99%
Back To Top