Changcady cùng bạn Nhím đi công viên nước, thử thách vượt qua lãnh địa sư tử, miệng mãng xàChangcady và Nhím của mình đến công viên nước, thử thách vượt qua lãnh địa của sư tử, miệng rắn Hôm nay Changcady và Nhím cùng nhau vượt qua các thử thách tại công viên nước. Các trò chơi được mô phỏng thành những thử thách mà Changcady phải vượt qua. Đầu tiên là lãnh địa của sư tử, nơi có 2 con sư tử rất lớn canh giữ. Sau đó là trò chơi xe trượt tuyết, đích đến là miệng của một con rắn khổng lồ. Cuối cùng là trò chơi đi bè. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top