Cách thuần hóa Cua & Nấu đồ ăn trong Mini World



Cách thuần hóa Cua & Nấu thức ăn trong Video này Mini World Mình sẽ thử thuần hóa cua và sử dụng dụng cụ nấu ăn Mini World Taming Crab – Mini Rebuild.

Đọc ngay  Ăn nguyên mâm bánh Khọt và chỉ mẹo xài wi-fi của hàng xóm miễn phí l Tâm Chè Vĩnh Long
Back To Top